گفتگو با حنیف حکمتی مدیر عامل شرکت پارتیا

 

سنگ طبیعی از سبزترین مصالح ساختمان‌سازی است و می‌توان آن را در صدر لیست مصالح دوست‌دار محیط زیست قرار داد.

متاسفانه شکل مصرف سنگ ساختمانی در ایران بسیار تاسف‌انگیز است و مفاهیم راندمان، دانش، تکنولوژی و مصرف بهینه هنوز جای خود را در صنف و صنعت سنگ و ساختمان‌سازی پیدا نکرده است.

الگوبرداری از معادن و کارخانجات موفق دنیا قدمی مثبت در جهت کاهش ضایعات است. مجهز شدن به دانش روز دنیا از طریق بازدید از نمایشگاه‌ها و معادن و کارخانجات مدرن دنیا، شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و در نهایت تجهیز به تکنولوژی روز دنیا مرحله‌ی مهم دیگر برای بهره‌وری در این حوزه است.

هدررفت سنگ‌های ساختمانی در فرایند تولید و مصرف، بزرگترین خسارت را به محیط زیست و اندوخته‌های ثروت این مرز و بوم وارد می‌کند و درنهایت این اقتصاد ملی ماست که آسیب می‌بیند.

سنگ با قدمت‌ترین و پایدارترین اِلِمان طبیعی است و استفاده از آن در ساختمان، طبیعت را به زندگی می‌آورد، که در کنار زیبایی و لوکس بودن (نقاشی پروردگار هستی)، استحکام و پایداری را بیش از هر المان دیگری داراست.

حلقه‌ی مفقوده حرکت از صنف به صنعت در «ملتِ سنگ» فرهنگ سازی و آموزش است. برگزاری دوره‌های جامع آموزشی (تولید، فنی، فروش، بازرگانی و ...)، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی، بازدید از کارخانجات و معادن مدرن و آشنایی با رقبا و محصولاتشان می تواند گام موثری برای ارتقا «ملتِ سنگ» باشد.

کمپین#ارزش_سنگ

توجه‌به «منابع طبیعی پایان‌پذیر» بیشتر معطوف به منابعی چون نفت، گاز، آب، درخت و ... می‌باشد. در این میان توجه به‌اهمیت و ارزش سنگ، به‌عنوان یکی از سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. با این پیش‌زمینه گروه ساخارا و آژیانه، در راستای فرهنگ‌سازی این مهم، اقدام به‌ راه‌اندازی کمپین#ارزش_سنگ نموده تا با برشمردن آسیب‌هایی ناشی از نابودی هرقطعه سنگ به طبیعت، اقتصاد و نیروی‌انسانی، فرآوری‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌سمت استفاده بهینه از این سرمایه، هدایت کند و نشان دهد مصرف صحیح سنگ چه‌سهم بزرگی در حفاظت از طبیعت، سرمایه‌های اقتصادی و نیروی کار ایفا می‌کند.

تماس با ما