گفت وگو باشاهرخ صادقی مدیر بازرگانی ساخارا و آژیانه

توی جاده ای فرعی و كوهستانی در منطقه ی بوردور تركیه به اطرافم نگاه میكنم. تقریبا جای دست نخورده ای در كوه های در تیررس نگاهم نمی بینم. در جمع رفقا، فقط برای منِ تازه كار در دنیای سنگ، غریب است كه ببینم برای حضور در بزرگترین معدنِ سنگِ بوردور باید از چینی ها در كشور تركیه اجازه گرفت( كه نمی دهند) چون مال خودشان است و فروش ندارند و همه اش را می فرستند به چین.


همراهانم برایم توضیح می دهند كه ایران در معادن مختلف از قبیل آتش كوه، چاه مرغی، دهبید ، لاشتر، مرمرهای متنوع و زیبا، با مشكلات مشابه تركیه و البته مشكلات عدیده ی منحصر به خودش دست به گریبان است.
وقتی شنیدم كه " به كمپین ارزش سنگ بپیوندیم" حس كردم فرد یا گروهی از افراد امید دارند، در كشوری كه امید واژه ی مظلومی است، امیدواری ستودنی است. امیدواری به تكریم ذخایری كه برای ایجادشان میلیونها سال باید صبر كرد. آیا كسی از باقیمانده ی عمر زمین خبر دارد؟

 

کمپین#ارزش_سنگ

توجه‌به «منابع طبیعی پایان‌پذیر» بیشتر معطوف به منابعی چون نفت، گاز، آب، درخت و ... می‌باشد. در این میان توجه به‌اهمیت و ارزش سنگ، به‌عنوان یکی از سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. با این پیش‌زمینه گروه ساخارا و آژیانه، در راستای فرهنگ‌سازی این مهم، اقدام به‌ راه‌اندازی کمپین#ارزش_سنگ نموده تا با برشمردن آسیب‌هایی ناشی از نابودی هرقطعه سنگ به طبیعت، اقتصاد و نیروی‌انسانی، فرآوری‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌سمت استفاده بهینه از این سرمایه، هدایت کند و نشان دهد مصرف صحیح سنگ چه‌سهم بزرگی در حفاظت از طبیعت، سرمایه‌های اقتصادی و نیروی کار ایفا می‌کند.

تماس با ما